اندیشه سیاسی نعمت الله جزایرى
45 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-396-6
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
محدث جزایرى (1050 - 1112ه . ق) عالم آگاه و نیک‏اندیشى است که هر چند به اخبارى‏گرى شهره بود، اما در مشى فقهى خود، مسیرى بین اخبارى و اصولى در پیش گرفت و در مسائل سیاسى و جاى‏گاه عالمان و مجتهدان و نقشِ آنان در عصر غیبت همانند اصولى اندیشید؛ از همین رو از نظریه ولایت فقها و ولایت مؤمنانِ عادل حمایت کرده است. با ویژگى‏هاى فوق، پژوهش درباره اندیشه سیاسى این عالم بزرگ امرى ضرورى بود که اثر حاضر آن را در پنج فصل به انجام رسانده است: زندگى و زمانه، مبانى اندیشه سیاسى جزایرى، سیاست از دیدگاه جزایرى، نظام سیاسى، انواع حکومت.