اندیشه سیاسی طبرسى
43 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-929-6
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طبرسى براساس تفسیر دین‏گرایانه از حیات سیاسى، محور اندیشه و نظام سیاسى خود را بر «عدالت» استوار ساخته و گونه‏شناسىِ نظام‏ها را در نظام عدل و جور، جست‏وجو نموده است. ایشان، نظام عدل را که بر محور امامت مى‏چرخد، عالى‏ترین نظام سیاسى مى‏داند. اثر حاضر در فصل‏هاى متعددى، نظام و اندیشه سیاسىِ این مفسّر بزرگ را کاویده است.